Krytý bazén s toboganem v Rožnově pod Radhoštěm

 

Upozornění veřejnosti !!!

 

Informace ke vstupu do krytého bazénu

 

Vážení návštěvníci krytého bazénu,

provoz krytého bazénu bude opětovně spuštěn ve čtvrtek 3. 6. 2021 a to následovně:

Provoz bude pondělí až pátek vždy odpoledne od 14.00 hod. do 21.00 hod. a o víkendu od 8.00 hod do 21.00 hod. nonstop a to za podmínek dle nařízení vlády ČR, které uvádíme níže.

Kapacita vstupu na KB je omezena na 50 osob. Rezervace na vstup neprovádíme  - doporučujeme sledovat naše webové stránky, popř. webové kamery – malý a velký bazén.

Parní komory jsou již také v provozu !!!!

Pokyny pro vstup na KB:

- při vstupu na KB je nutno mít respirátor ve společných prostorách vč. šaten (respirátor nenosíte ve sprše a na bazénové ploše, při vstupu ze sprch zpět do šaten je nutné nasadit respirátor)

- dodržujte 2 m rozestupy

- v šatnách se zdržujte co nejkratší dobu, neshlukujte se

- dodržujte zásady hygieny (mytí rukou, dezinfekce)

- DBEJTE POKYNŮ ZAMĚSTNANCŮ KRYTÉHO BAZÉNU, v případě nerespektování pokynů můžete být vykázáni z areálu bez náhrady vstupného!!!

- podmínkou vstupu prokázání TESTEM z variant - viz níže:

OD 8. 6. 2021 SE DLE NAŘÍZENÍ VLÁDY ČR A MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ UZNÁNVÁ TEST ZE ZAMĚSTNÁNÍ NEBO ZE ŠKOLY!!!)

Stanovené následující podmínky pro vstup osob do některých vnitřních a venkovních prostor (kryté bazény) nebo pro účast na hromadných akcích, je-li to vyžadováno tímto mimořádným opatřením, které vydala vláda ČR:

a) osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

b) osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

c) osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování, které je písemným potvrzením vydaným alespoň v anglickém jazyce oprávněným subjektem působícím v České republice, v jiném členském státě Evropské unie nebo ve státě, který je uveden ve Sdělení Ministerstva zdravotnictví jako země nebo její část s nízkým rizikem nákazy onemocnění covid-19, jehož vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví České republiky, které obsahuje údaje o očkované osobě, podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci subjektu, který potvrzení vydal, že u očkování uplynulo:

     1) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka,

     2) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo

     3) od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců, nebo

d) osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní.

 

CERTIFIKÁTY od očkování stahujte na: https://ocko.uzis.cz/Account/Prihlaseni (průkazka o očkování nebude akceptována, na pokladně očkovací certifikát pokladní nevyhledají - není v našich možnostech).

Důležitá další sdělení a omezení:

- atrakce bez omezení

- parní kabina MIMO PROVOZ z důvodu proti epidemiologických opatření

- platnost čipů je neomezena

Materiál čerpán z těchto stránek:

- TESTY - viz odkaz: https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/testovani-obyvatel-0486.pdf

- Mimořádně opatření - viz odkaz: https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/stravovaci-sluzby-0486.pdf

- Usnesení vlády - viz odkaz: https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/mimoradna-opatreni-0486.pdf

Děkujeme za pochopení a těšíme se na Vaši návštěvu.

Vedení a kolektiv KB


 

 

Krytý bazén a Rožnovské koupaliště v Rožnově pod Radhoštěm jsou městská zařízení, provozovaná společností KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s r. o., jejimž zakladatelem a stoprocentním vlastníkem je město Rožnov pod Radhoštěm. Společnost prvozuje krytý bazén od srpna roku 1994 a Rožnovské koupaliště od léta roku 2000.

 

Krytý bazén s tobogánem v Rožnově pod Radhoštěm

Krytý bazén nabízí svým návštěvníkům v ceně vstupného do krytého bazénu během provozní doby:

 • velký plavecký bazén s teplotou vody do 29°C a vzduchem 31°-32°C
  s rozměry 25 m x 12,5 m a hloubkou od 1,20 m do 1,60 m;
 • dětský bazén s teplotou vody do 30°C a vzduchem 32°-33°C
  s rozměry 9 m x 6 m a hloubkou od 0,40 m do 0,80 m;
 • tobogán dlouhý 44 m s dojezdem do velkého bazénu do hloubky 1,30 m;
 • dámská a pánská parní lázeň s teplotou od 46°C do 52°C včetně ochlazovacích bazénků a studené sprchy;
 • 4 masážní trysky umístěné v boku-stěně bazénu;
 • 3 dnové masážní trysky - vodní, vzduchová a kombinaci voda vzduch;
 • vodní masážní chrlič.

U velkého bazénu je také umístěn masážní bazén s teplotou vody do 35°C

a s kapacitou 5 míst na 25 min.

Masážní bazén se platí samostatně.

Počet přečtení: 166800