Zveřejnění projektu přeměny

V souladu s ust. § 33a, odst. 4 zákona č. 125/2008 Sb., zákon o přeměnách obchodních společností a družstev, informujeme že dne 11.5.2022 byl uveřejněn "Projekt přeměny obchodní společnosti odštěpením sloučením s existující společnosti", kde společnost KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s r.o. figuruje ve smyslu § 245, odst. 3 výše zmíněného zákona jako nástupnická společnost. Plné znění projektu je dostupné zde.